תרגול רבוע של צ'י קונג

תרגול צ'י קונג מגביר את זרימת האנרגיה בגופנו. כאשר האנרגיה חסומה ולא זורמת, מתפתחות מחלות שחומרתן תלויה בסוג החסימה. במקרה של חסימה העוצרת לחלוטין את זרימת האנרגיה מתרחש מוות.

תרגול קבוע של צ'י קונג פותח את החסימות בגופנו, מגביר את עוצמת זרימת האנרגיה וגורם לנו להיות בריאים ומאושרים יותר.

אין להתייחס לצ'י קונג כאל תרופה ולצפות שלאחר תקופה של תרגול של אנו נבריא.

"הצלחה היא סך כל המאמצים הקטנים, שנעשים יום אחר יום"

רוברט קולייר

#chiquang