השיטה

השיטה 

הפילוסופיה הסינית רואה באדם מכלול שלם המורכב מגוף, רוח ונפש המושפע ברמה הפיזית וברמה הנפשית מגורמי הטבע והסביבה בה הוא חי.

המטרה הבסיסית של כל אדם היא לשמור על מצב של הרמוניה ואיזון טבעי בין הכוחות הפנימיים והחיצוניים הפועלים על הגוף, כשכל הפרה של האיזון מתבטאת בבעיה פיזית ובמחלות.​

עמודי התווך עליהם השיטה מושתתת: