כיוונון הנשימה

מומלץ לפני תחילת המדיטציה לבצע כוונון של הנשימה כמו שמבצעים כיוונון לגיטרה עם שישה מיתרים.

נבצע כל אחת מששת הנקודות שלהלן בנפרד, 3 עד 6 נשימות דרך האף  פנימה והחוצה.

להלן ששת הנקודות :

נקודה 1 -  נתרכז באוויר שנכנס לאף ונרגיש את הנחיריים מתרחבים ומתכווצים.

נקודה 2 - נתרכז באוויר שנכנס לחלק האחורי של הפה שבו הלשון מתחילה לרדת לתוך הגרון ונרגיש את האוויר עובר על החלק האחורי של הלשון.

נקודה 3 - נתרכז באוויר שנכנס לקנה הנשימה. ננרגיש את קנה הנשימה מתרחב ומתכווץ. יכול להיות שאפילו נרגיש בלחצים קלים על בלוטת התריס.

נקודה 4 - נתרכז באוויר שנכנס לחלק העליון של הריאות ונרגיש את עליית והתרחבות בית החזה.

נקודה 5 - נתרכז באוויר שנכנס לשריר הסרעפת הממוקם על מקלעת השמש ונרגיש את שריר הסרעפת יורד עם כל נשימה כשהאוויר ניכנס לריאות.

נקודה 6 – נתרכז באוויר שנכנס ל dantian ונרגיש את הבטן יוצאת ונכנסת.